Edukia al facebook Edukia al twitter

Avaluació i tractament de les dificultats d’aprenentatge i altres dificultats educatives:

Orientació educativa i tècniques d’estudi

Servei de logopèdia

Orientació familiar

Servei de peritatge judicial

Tallers i xarrades